Home

Stichting Vrijheid

De Stichting heeft ten doel het initiëren, begeleiden en/of produceren van producties waarin het belang van, dan wel het onderwerp vrijheid een rol speelt. De producties kunnen in verschillende vormen verschijnen: bijvoorbeeld als theatervoorstelling; als geschreven tekst; als documentaire; als kunst(object); enzovoorts en kunnen eenmalig dan wel langdurig worden opgevoerd of uitgevoerd. Hierbij streeft de stichting een educatieve, artistieke en/of maatschappelijke vorming en bewustwording na. De producties zijn niet voor een doelgroep in het bijzonder bedoeld, maar de doelgroep zal per keer productie bepaald worden: bijvoorbeeld leerlingen van het basis- of voorgezet onderwijs; studenten; ouderen; theaterbezoekers; nieuwkomers; enzovoorts, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door voor elke productie een gedegen projectplan op te stellen.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.